Registrace k odběru novinek

Tato registrace slouží zástupcům obcí k informování o týdenních plánech údržby silnic.